August 27th, 2013

лытдыбр

Польская версия получилась какая-то наоборот :)

Urodziłam się kiedy jabłka były słodkie,
ale każdy kawałek napełniał się śmierci goryczą,
słońce wodę paliło w dzień – a wieczorem chłodkiem
owijała mgła domy, jak pajęczyną zdobycze;
cienki księżyc patrzył na to, cicho truł się wódką
od tęsknoty za latem jeszcze na razie żyjącym.
Lato mierzyło złoto i śmiech sypało odtrutką,
w brzuchu owoc soczysty i grzeszny do czasu tająco.
Teraz tak i żyję, zawsze na spadku lata:
z żółtym jabłkiem gdzieś w mojem miękkim gorącym środku,
sypię śmiech kiedy, łajza, toczę po drogach świata
i zakładam na palce jasne pierścienie.
Ze złotka.

Collapse )
лытдыбр

No F G Lorca

Who is there, my brother? A wind,
it's a borasque spreading a wing,
passing by. Nobody else.
Its Holiness Wind. No less.
There is no Gypsy girl to pursue;
no moon tambourine to slew;
no black riders, no sand, no sence.
There's a wind. Nobody else.
лытдыбр

Конкурс колыбельных. 1. Кошачья :)

от sichan

Вот по дому ходит кот,
Он на цыпочках идет,
Он на цыпочках идет -
О-сто-рож-не-нь-ко.

Как у нашего кота
Не глаза, а красота,
Не глаза, а красота -
НИ-ВАЗ-МОЖ-НА-Я

Как у нашего кота
Шерстка серая густа,
Шерстка серая чиста -
Вся у-хо-же-на.

Намывается наш кот
Каждый день на год вперед,
Каждый день на год вперед -
Так по-ло-же-но!

Оттого-то пахнет кот
Карамелью круглый год,
Карамелью круглый год -
Как пи-рож-но-е.

Вот поймаю я кота,
Почешу во всех местах,
Почешу во всех местах,
Шерсть взъе-ро-шу я.

Размурлыкается кот,
Громко песенку споет
И подставит мне живот:
Мол, хА-ро-ший я!

НУ, а пузо у кота -
Это просто смехота,
Это просто смехота -
Все в го-ро-ши-нах!

tabby-cat-picture

Условия конкурса - по тэгу :)